Energi

Dersom du planlegg nye private oppvarmingsløysingar, bør du undersøkje om dei kjem inn under tilskotsordninga i Enova. Det statlege føretaket Enova er etablert for å fremje ein miljøvenleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.

Følgjande energitiltak er med i tilskotsordninga:
•Pelletskamin
•Pelletskjele
•Sentralt styringssystem for elektriske og/eller vannbårne varmeløsninger
•Væske/vann varmepumpe
•Luft/vann varmepumpe

Skiftar du eldstad i bustaden din skal dette innrapporterast til kommunen.