Småkraftverk

Fjordhagen bistår grunneigarar i Norddal kommune med å identifisere, tilretteleggje for og informere om moglegheitene for utvikling av mikro, mini og småkraftverk. Prosjektleiaren bistår med grunnlagsutgreiing og kontakt/bindeledd mellom grunneigar, kommunen, myndigheiter og eksterne aktørar. Prosjektleiaren kan orientere grunneigar om relevante aktørar, og følgje og støtte grunneigar i prosessen fram til ferdig kraftverk.

Bistanden er gratis for grunneigarar i Norddal Kommune.

Ta kontakt med Robert Rønstad - Prosjektleiar Småkraft på telefon 90691254 eller e-post robert@fjordhagen.com, eller besøk vårt kontor ved
Fjordhagen AS
Grandane
6210 Valldal

Kontakt

Telefon :
70 25 72 00
Bunnhjørne