Forureining og stråling

Her finn du informasjon om emne som grunnforureining, luftforureining, støy, strålevern og vassforureining. Fleire av lenkene om dette tema er eksterne lenker med informasjon frå andre offentlege nettsider.

I Norddal kommune er det teknisk sektor som handterer saker under emnet forureining og stråling.