Naturforvaltning

Utsikt frå flyene ovanfor Vikasetra - Klikk for stort bilete

Innanfor ansvarsområdet naturforvaltning ligg motorferdsle i utmark, biologisk mangfald, viltforvaltning, miljøvern, informasjon og tilrettelegging, gjennomføring av tiltak i energi- og klimaplanen, lokal forvaltning av Reinheimen Nasjonalpark, Trollstigen landskapsvernområde og Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde m.m.