Verdsarv

Herdalen - Klikk for stort bilete

UNESCO vedtok den 14.07.2005 å innskrive Geiranger- og Nærøyfjorden med omgjevnader på World Heritage List, oversikten over verda sine mest viktige kultur- og naturarv

Verdsarvstatusen inneber ikkje ein ny form for vern, men gir eit ekstra kvalitetsstempel til området og ein eksklusiv internasjonal status. Det er likevel eit krav at eit verdsarvområde må vere underlagt eit nasjonalt vernevedtak. For områda kring Geirangerfjorden og Nærøyfjorden ligg det landskapsvernområde og naturreservat til grunn.

Kontakt

Telefon :
70 26 38 10
Bunnhjørne