Avlastning og støtte

Dersom du eller andre i familie din har omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengande kan de søkje om ulike avlastningstilbod. Slik avlastning kan ein få både i og utanfor heimen. 


Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Første gong publisert 22.03.2012
Artikkel (1)