Følgjebevis for funksjonshemma

Er du funksjonshemma, kan du søkje om å få skrive ut eit følgjebevis. Følgjebeviset skal gje den personen som følgjer deg, fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmiddel. Beviset blir skrive ut til deg.

Det blir ikkje gjort noka økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd. Nedre aldersgrense for søkjarar er normalt åtte år. Følgjebeviset er gratis.

Servicetorget i kommunan lagar til eit følgjekort til den personen som treng følgje.

Søknadsskjema

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 00
Bunnhjørne