Kraftsenteret

Bjørg Kleppe - Klikk for stort bilete

Kraftsenteret er eit dagtilbod for vaksne i Norddal kommune
der ein legg til rette for deltaking og meistring. Målet med Kraftsenteret er å gje menneskje mulegheit til å delta aktivt i eigen kvardag. Tenesta er retta mot menneske i Norddal kommune som har behov for ein møteplass, aktivitetar og samvær med andre og for menneske som vil delta meir i samfunnet.

Kraftsenteret ligg på Sylte i Valldal og er samlokalisert med frivilligsentralen, ungdomsklubben og frisklivssentralen.

Vi har eit vekeprogram med tilbod om ulike aktivitetar.
Vi held ope 3 dagar i veka, og det kostar ikkje noko å vere der.
Du må betale for mat og drikke, enkelte aktivitetar og materiell.
Desse tilboda kan du delta i på Kraftsenteret:

 • Handarbeidstreff
 • Ope kafe/sosialt samvær
 • Matlaging
 • Stavgang
 • Frisktrim/stoltrim
 • Seniortreff
 • Arbeidsfellesskap
 • Fredagslunsj
 • Gjestedata
  Vi ønsker at du som brukar skal kome med dine idear, ønskje og tankar då vi vil ha eit mest mogleg brukarstyrt Kraftsenter.

  Kontakt oss:
  Leiar Bjørg Sætren Kleppe
  Adr. Kraftsenteret
  6210 Valldal
  E-mail: bjkl@norddal.kommune.no

  Tlf 702 58 800 el. 954 72 843

Kontakt

Telefon :
70 25 88 37
Bunnhjørne