Buformer

Norddal kommune har ulike butilbod.  I Valldal er det sjukeheim. Omsorgsbustader finst i Eidsdal og Valldal. I Valldal ligg også Elvetun som er bustad for personar med nedsett funksjonsevne.