Nedvask av omsorgsbustad 2018

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 09.01.2018

Nedvask av omsorgsbustad ved utflytting

Gml. omsorgsbustad Valldal (liten) kr 1.964
Gml. omsorgsbustad Valldal (stor)  kr 2.605

Omsorgsbustad m/1 soverom kr 4.043
Omsorgsbustad m/2 soverom kr 5.448

 

Artikkel (1)