Straumutgifter omsorgsbustad 2017 

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 22.12.2016

Dei bemanna omsorgsbustadane i Valldal har ikkje eigen straummålar pr. bueiining, og satsen for medgått straum vert stipulert etter slik sats:

kr 641,-

Teneste (1)
Artikkel (1)