Straumutgifter omsorgsbustad 2018 

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 09.01.2018

Dei bemanna omsorgsbustadane i Valldal har ikkje eigen straummålar pr. bueiining, og satsen for medgått straum vert stipulert etter slik sats:

kr 667

Artikkel (1)