Valldal sjukeheim

Open omsorg - Klikk for stort bilete

Valldal sjukeheim ligg i sentrum av Valldal.
Valldal sjukeheim er ein sjukeheim med 28 plassar, fordelt på to avdelingar. Det er ei avdeling i andre etasje med 8 sengeplassar for senil demente, og ei avdeling i første etasje med plass til 20, derav ein palliativ plass og 4 korttidsplassar.

Einingsleiar er Marit Øvrevoll, tlf. 70 25 89 25.
 

Sjukeheimen har eige kjøkken og reinhaldsteneste.

Kommunelege 2 fungerer som tilsynslege, og har det overordna medisinske ansvaret. Tilsynslegen er til stades måndagar kl 0830 til 1200, og torsdagar kl 0830 til kl 1530. Lege kan også tilkallast ved behov.

Aktivitetar

På kvardagane er det tilbod om aktivitetar, som t.d bingo, songstund, trim, høgtlesing, kaffikos og liknande.
 

Måltid

Pårørande kan få kjøpe middag og ete saman med bebuaren etter avtale med personalet.
 

Heimkoselege rom

Vi ønsker at dei som bur her fast, har med seg godstolen og andre ting dei set pris på frå heimen.

 

Tenester

Sjukeheim - langtidsopphald

Sjukeheim - korttidsplass

Venteliste sjukeheim