Bustadtilskot frå Husbanken

Bustadtilskot skal medverke til at husstandar med svak økonomi blant funksjonshemma, sosialt vanskelegstilte, flyktningar, eldre og unge i etableringsfasen skal kunne skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustader.

For å søkje om bustadtilskot kan du ta kontakt med Servicetorget. Der vil du få hjelp og rettleiing til utfylling av søknadsskjema og innhenting av nødvendige vedlegg.

Sist endra 03.10.2014
Skjema (1)
Artikkel (1)
Eksterne lenker