Økonomisk rådgjeving

Har du gjeld og vanskar med å betale den? Har du problem med å disponere pengane slik at dei ikkje strekk til? Da er det viktig å søke hjelp i tide.

Hensikta med økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving er å hjelpe slik at du blir i stand til å styre økonomien sjølv. NAV har en egen gratis økonomirådstelefon som kan gi gode råd og bistand.

 

Vi anbefaler at du starter med å kontakte 800GJELD – i NAV (TLF 800 45353).

 

Treng du bistand utover den hjelpa du får her kan du kontakte NAV-kontoret.

 

Les meir om økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving her.

Kontakt

Tittel :
Sosial/NAV
Bunnhjørne