Startlån bolig

Startlån kan vere ei inngangsmulegheit for husstandar som ikkje vår vanleg boliglån, eller som har vanskar med å bli buande i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bostøtte.

Les meir på husbanken sine nettsider

 

Ta kontakt med Servicetorget i kommunen for rettleiing.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 00
Bunnhjørne