Omsorgstenester

Har du behov for omsorgstenester kan du få hjelp hos kommunen. Desse tenestene kan vere stell, tilsyn og praktisk hjelp i heimen, men også andre daglege gjeremål. Norddal kommune har eit mål om at eldre brukarar skal få bu heime så lenge som mogeleg ved å nytte heimehjelp og/eller heimesjukepleie.

Lisbeth Skei Bjørdal er leiar for heimebasert omsorg, tlf. 70 25 89 23.

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 19.11.2015