Pensjon

På nettsidene til NAV finn du informasjon om ulike pensjonsordningar.

"Ditt NAV" er ei netteneste som gjev deg tilgang til eigne data om alderspensjon i folketrygda. Her kan du planlegge din eigen pensjon. Pensjonskalkulatoren føretar ein førebels utrekning ut frå dagens regelverk.