Parkeringskort for rørslehemma

Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Du må fylle ut eit søknadsskjema.

I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring.

Servicetorget handsamar søknaden din og kan gje hjelp og rettleiing til utfylling.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 00
Bunnhjørne