Transporttenesta for funksjonshemma

Reiserett med transporttenesta for funksjonshemma er eit fylkeskommunalt tilbod om fritidsreiser for personar med fysiske eller psykiske funksjonshemmingar. Du kan søkje om å bli godkjent brukar av tenesta. Det er muleg å søkje to gongar årleg.

For meir informasjon ta kontakt med servicetorget.
Søknadsskjema finn du her
Søknadsfrist for 2. halvår 2013 er 1. april.