Transporttenesta for funksjonshemma

Reiserett med transporttenesta for funksjonshemma er eit fylkeskommunalt tilbod om fritidsreiser for personar med fysiske eller psykiske funksjonshemmingar. Du kan søkje om å bli godkjent brukar av tenesta. Det er muleg å søkje to gongar årleg.

For meir informasjon ta kontakt med servicetorget.
Søknadsskjema finn du her
Søknadsfrist for 2. halvår 2013 er 1. april.

Publisert av Monika Høydal Lingaas. Sist endra 19.03.2013