Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)

Er du funksjonshemma og treng dør-til-dør-transport for å delta i aktivitetar på lik line med alle andre, kan du søkje om TT-kort. Kortet dekkjer ei viss mengd reiser og du betalar ein eigendel for kvar tur. TT-ordninga skal brukast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk eller andre reiser som blir dekte av folketrygda.
 

Retningslinjer for TT-ordninga (PDF, 62 kB)

Søknadsskjema transportteneste

I tillegg til søknadsskjema må det ligge ved legeerklæring.

Ta kontakt med Servicetorget om du treng hjelp til utfylling.

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 00
Bunnhjørne