Rettslege spørsmål

På denne sida finn du informasjon om tema knytt til rettslege spørsmål.

Fri rettshjelp
I følgje Lov om fri rettshjelp kan du få erstatning for bruk av advokat om du ikkje sjølv har økonomisk føresetnad for å kunne ivareta eit rettshjelpbehov.

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp.

Politiet i Norddal treff du på Stranda lensmannskontor.

I Norddal kommune sine politivedtekter finn du bestemmelsar om til dømes ro og orden.