Offentlege avgifter

Tenestene knytt til offentlege avgifter finn du i høgre kant.

Her finn du gjeldande avgifter og gebyr.

Norddal kommune tilbyr både avtalegiro og eFaktura. Avtalen inngår du med banken din.