Feiing og tilsyn - avgift 2016

Norddal kommunestyre vedtek i medhald av § 28 i Lov om brannvern m.v. slik avgift for feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år.

Publisert av Aud Ødegaard. Sist endra 15.12.2015

Kvar bueining betalar pr. år:           kr 480,- 

Artikkel (1)
Artikkel (2)