Feiing og tilsyn - avgift 2019

Norddal kommunestyre vedtek i medhald av § 28 i Lov om brannvern m.v. slik avgift for feiing kvart 2. år og tilsyn kvart 4. år.

Kvar bueining betalar pr. år:           kr 228