Leige/vask av kle 2018

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 09.01.2018

Gjeld dei som bur i bemanna omsorgsbustad i Valldal

Leige og vask av sengkle og handkle................ kr. 153 pr. mnd
Vask av private kle..........................................    kr. 192 pr. mnd

Artikkel (1)