Leigesatsar kommunale lokale 2016

Publisert av Aud Ødegaard. Sist endra 16.12.2015


2. Fritak for eigenbetaling:
-Kulturarrangement/møter som er til glede for bebuarar ved omsorgsbustader/sjukeheim
- 17.mai-komitè – møter
- Arrangement i regi av Norddal sokneråd (gjeld særleg bruk av k.sal i samband med gudstenester; konfirmasjon, kyrkjekaffi)
- Friviljuge lag og foreiningar tilknytta Norddal kommune. Vesentleg auke i driftskostnader vert å belaste brukar.