Mat - pleie og omsorg 2018

Publisert av Turid Engeseth Løvoll. Sist endra 09.01.2018

Mat

Middag m/dessert - utkøyrt            kr   100,50

Middag, dessert, kaffe og kake
bemanne omsorgsbustad              kr   100,50

Middag av og til (etter tilbod
frå inntaksnemda)                          kr   106,50

Full pensjon                                   kr    130,00

Teneste (1)
Artikkel (1)