Offentlege avgifter

Tenestene knytt til offentlege avgifter finn du i høgre kant.

Her finn du gjeldande avgifter og gebyr.

Norddal kommune tilbyr både avtalegiro og eFaktura. Avtalen inngår du med banken din.


Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Første gong publisert 23.03.2012