Vaksenopplæring - innvandrarar 2018

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 09.01.2018
  1. Kursavgift / eigenbetaling for vaksenopplæring i kommunal regi er fastsett til kr 67 per time.

  2. Avgifta skal betalast forskottsvis for kvart semester.