Eigedomsskatt

Norddal kommune har eigedomsskatt på verk og bruk. Utskriven eigedomsskatt utgjer 7 promille. Eigedomsskattelista vert lagt ut til høyring i 6 veker kvart år. Frist for utskriving av eigedomsskatt er 1. mars. Klagefrist er 6 veker etter utsendt skattesetel.

 

Eigedomsskattetakstnmenda består av

Jarle Hauge, leiar

Nina Grøndahl

Kenneth Hovden

 

Klagenemnda for eigedomsskatt består av

Jan Olav Hesthaug, leiar

Tore Hoel

Mette N. Valdal

 

Kontaktperson på eigedomsskattekontoret er Anne Nygård.

 

Vedtekter eigedomsskatt (DOC, 375 kB)