Forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift - betaling og innkreving

Frå og med 1. januar 2009 er det felles frist for at arbeidsgjevarane skal sende inn oppgåve og oppgjer av forskottstrekk og arbeidsgjevaravgift.