Skulefritidsordning 2017

Publisert av Aud Ødegaard. Sist endra 18.01.2017

1. Timeprisen for skulefritidsordning vert sett til kr 28,- per avtalt opphaldstime.
2. Timepris for tilfeldig korttidsbruk vert sett til kr 42,-
3. Kjøp av heile dagar i feriane utanom skuletida kr 160,-

 

Artikkel (1)