Skulefritidsordning 2019

1. Timeprisen for skulefritidsordning vert sett til kr 30 per avtalt opphaldstime.
2. Timepris for tilfeldig korttidsbruk vert sett til kr 45
3. Kjøp av heile dagar i feriane utanom skuletida kr 230