Vaksenopplæring


Vaksenopplæring
Det er Valldal skule som tek seg av vaksenopplæringa i Norddal kommune.

Norskopplæring
Det er både rett og plikt til å delta i 250 timar norsk og 50 timar samfunnsfag for personar mellom 16 og 55 år som søkjer opphalds- og arbeidsløyve etter utlendingslova som grunnlag for busettingsløyve.

Innvandrarar mellom 55 år og 67år har rett, men ikkje plikt til å ta del i opplæringa.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring. Etter søknad kan det gjevast inntil 2700 timar norskopplæring ut over dei obligatoriske 300 timane.

Arbeidsinnvandrarar må betale for undervisninga.