Norskopplæring framandspråklege

Fleire nytilsette er no på plass i kommunen:
Karianne Dahl er tilsett som avdelingsleiar for open omsorg i verksemda pleie og omsorg.
Anita Hjelme er på plass som lærar ved Valldal skule, og Anne Kari Ytterdal som miljøarbeidar ved Eidsdal skule. Ingrid Marie Relling startar opp som pedagogisk leiar Dalsbygda barnehage, Eidsdal skule.