Norskopplæring framandspråklege

I kommunestyret 27.09.2012 blei det valt næringsfondstyre for perioden 2012 - 2015:

Politikarar:
Sp:  Kristin Sandnes                  Vara: Per Magnus Berdal
Tl:  Oddbjørn Lianes                  Vara: Heidi Toreli Sylte
Ap: Bjørn Inge Ruset                 Vara: Berit Fredriksen
Nl: Merete Løvoll Rønneberg     Vara: Audun Skjervøy

Frå næringslivet:
Per Erik Dalen                        Vara: Bjarne Wærdal

Her finn du ein oversikt over skjema Norddal kommune har tilgjengeleg per i dag.

Elektroniske skjema kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.