Norskopplæring framandspråklege

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 24.11.2011

1. Kursavgift/eigenbetaling for vaksenopplæring i kommunal regi vert frå 01.01.2012 fastsett til kr 54 per time.

2. Avgifta skal betalast forskotsvis for kvart semester.