Vaksenopplæring - innvandrarar 2017

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 22.12.2016
  1. Kursavgift / eigenbetaling for vaksenopplæring i kommunal regi er fastsett til kr 65 per time.

  2. Avgifta skal betalast forskottsvis for kvart semester.