Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer

Besøksadresse: Olavsgata 10

 

Telefon:
Sentralbord: Tlf. 70 25 88 00
Vakttelefon teknisk: 468 88 598
Epost: post@norddal.kommune.no

Ordførar er Arne Sandnes.  Du når han på telefon 70 25 8815, mobil 976 69 990 eller epost arne.sandnes@norddal.kommune.no

 

Naudtelefonar
Naudtelefonar
Naudtelefon Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Viktige telefonnummer
Viktige telefonnummer
Område Telefonnummer
Legekontor 70 25 89 00
Legevakt nr. nasjonalt 116 117
Teknisk vakt 468 88 598
Påkøyring av hjort 02800 (politivakta)
Kriseleiinga v/ordførar 976 69 990
Politi 02800
Alarmtelefon for barn og unge 116111
Sunnmøre krisesenter 70 16 33 33 / 945 39 945
Kirkens SOS, Krisetelefon 22 40 00 40