Viktige telefonnummer

Oversikt over tilsette


Andre

Ansatte i avdelingen Andre
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 26 38 10
70 16 20 00

Fellestenestene

Ansatte i avdelingen Fellestenestene
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 70 25 88 21
Dagrun Arctander
Leiar Fellestenestene 70 25 88 05
Magnhild  Grønningsæter
70 25 88 00
Servicetorget Kundemottak
Saksbehandlar 70 25 88 06
Monika Høydal Lingaas
Konsulent 70 25 88 20
Bente Osvik
Sekretær 70 25 88 00

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 70 25 89 12
Gerd Haga
Psykiatrisk sjukepleiar 70 25 88 94
Vilma Lygnugariene
70 25 89 00
Folkehelsekoordinator 70 25 88 36

Kommuneleiinga

Ansatte i avdelingen Kommuneleiinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 70 25 88 25
Karl Andre  Birkhol
Økonomisjef

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 25 88 37
70 25 88 80
Petra Nakken
Kulturskulerektor 916 99 939
Gøril Vidhammer
70 25 88 33
Aud Lindis Ødegaard

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 25 72 00
70 25 88 65
Toralv  Klokkehaug
70 25 88 06
Monika Høydal Lingaas

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar Syltebøen barnehage 70 25 88 85
Rektor Valldal skule 70 25 85 10
Styrar Dalsbygda barnehage 70 25 96 11
70 25 85 10
Rektor Eidsdal skule 70 25 96 00

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 70 25 88 35
Marius André  Moe

Pleie og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar heimebaserte tenester 70 25 89 23
Lisbeth Schei  Bjørdal
70 25 89 20
Einingsleiar sjukeavdeling 70 25 89 25
Marit Øvrevoll

Sosial og barnevern

Ansatte i avdelingen Sosial og barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 24 40 00

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
70 25 88 31 414 48 786
Rune Sæther

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Teknisk sjef 997 11 252
Teamleiar 70 25 88 60
Asbjørn Eide
Planleggar 70 25 88 45
Teamleiar 70 25 88 54
Teamleiar 70 25 88 43
Lars kjell  Smoge
Oppmålingsingeniør 70 25 88 47
70 25 88 61
Kjell Arne Valdal

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 70 25 88 24
Konsulent 70 25 88 08
Ingunn Overå
Konsulent 70 25 88 32